BIỆT THỰ LIỀN KỀ GELEXIMCO A

BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ GELEXIMCO A

Quy mô 120m2 x 4  : Atsyn Eu – 0946 255 586

Đơn vị thiết kế: Công ty CP Xây Dựng và Nội Thất HomeGroup

 • Hệ thống chiếu sáng
 • Hệ thống rèm tự động
 • Hệ thống âm thanh đa vùng
 • Hệ thống cổng tự động
 • Hệ thống Camera Ip 8.0 Mp
 • Hệ thống An ninh
 • Hệ thống chuông cửa có hình ảnh
 • Hệ thống giàn phơi thông minh
 • Hệ thống tắt bật đèn tự động
 • Hệ thống Wifi cao cấp Mỹ
 • Thiết bị ổ cắm công tắc Legrand
 • Thiết bị ổ cắm công tăc Korea
 • Thiết bị ổ cắm công tắc Italia (Axolute)

Be.Gai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4)Ngoai.That.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Ngoai.That.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4) Ngoai.That.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Ngoai.That.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Master.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (6) Master.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Master.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4) Master.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Master.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Cong.Ty.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Cong.Ty.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Cong.Ty.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Cong.Ty.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4) Cong.Ty.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Cong.Ty.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (6) Cong.Ty.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (7) Gieng.Troi.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Master.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Cau.Thang.T4.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Bep.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Bep.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4) Bep.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Bep.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Bep.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Be.Trai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Be.Trai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4) Be.Trai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Be.Gai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Be.Gai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Be.Gai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Be.Gai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Be.Trai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Be.Trai.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Ngoai.That.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (6) Ngoai.That.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (7) Ong.Ba.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Ong.Ba.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Ong.Ba.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Ong.Ba.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4) Phong.Khach.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Phong.Khach.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Phong.Khach.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Tho.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Tho.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4) Tho.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (3) Tho.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (2) Tho.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Phong.Phoi.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (1) Phong.Khach.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (6) Phong.Khach.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (5) Phong.Khach.0946255586.Legrand.Axolute.Congtudong.Camera.Atsyn.Eec (4)

Bài viết liên quan